Hem

VÄLKOMMEN TILL JERLE STAD

samt Jerle Stadsförening.

Aktuellt i Jerle Stad

Svea Hovrätt har sagt sitt.

Mark- och miljööverdomstolen
ger oss prövningstillstånd!


Efter föredragning fattades det glädjande beslutet att prövningstillstånd ges till samtliga överklagande parter. Detta innebär såledas att domen från Mark- och miljödomstolen, vilken gav Naturvårdsverket rätt att riva kvarndammen, kommer omprövas.